Privátní kardiologická ambulance Prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc.

Pár slov úvodem

Přední odborníci u nás i ve světě neustále řeší problémy se zajištěním moderní kardiologické péče pro pacienty. Jedná se mimo jiné o vytvoření optimální sítě pracovišť od moderních kardiologických a kardiochirurgických center až po síť kardiologických ambulancí a kardiologických rehabilitačních a lázeňských center.

Moderní kardiologická ambulance musí v terénu zavčas diagnostikovat a zahájit léčbu srdečních onemocnění, kontrolovat účinky léčby, načasovat jiné způsoby léčby, např. katetrizační postupy, kardiochirurgické zákroky apod., které musí být provedeny za hospitalizace v nemocnici. Tuto ambulanci by měli co nejdříve navštívit nemocní propouštění z nemocničního lůžka po léčbě akutních srdečních příhod nebo po operaci srdce. Pro zajištění komplexní péče o naše klienty je nutné, aby kardiologická ambulance úzce spolupracovala s jinými ambulantními odborníky, jako jsou praktiční lékaři, internisté, neurologové, cévní lékaři apod.

  • Znáte své srdce ?
  • Je Vaše srdce spokojené?
  • Chcete Vaše srdce více poznat a porozumět mu?

Potom vstupte na naše stránky.

© 2008 Lubomír Elbl | webdesign: RedWeb