Představení

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ:

prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. – kardiolog

Libuše Elblová  - manažerka, kardiologická sestra
Pharm.Dr. Taťána Elblová
Eva Žáková

Externí spolupracovníci:
MUDr. Svatopluk Nehyba PhD.
MUDr. Mária Vyskočilová

SPOLUPRACUJEME:

Pro další léčebné a diagnostické postupy vyžadující hospitalizaci:

  • Interní kardiologická klinika FN Brno – pracoviště nemocnice Bohunice
  • I. interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny v Brně
  • II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně
  • Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie FN u sv. Anny v Brně
  • Lázně Teplice nad Bečvou

V rámci kardiologické péče o onkologické nemocné s pracovišti:

  • Interní hematoonkologická klinika FN Brno – pracoviště nemocnice Bohunice
  • Klinika dětské onkologie FN Brno – pracoviště FDN